2023 évi PTE ÁOK és GYTK TDK konferencia

A konferencia időpontja

2023. november 22.-23.

Helyszín

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Központi épület
Pécs, Szigeti út 12.

Az absztraktok beküldésének határideje

2023. október 24.

Támogatás

TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0028 „A Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja - Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatása a Pécsi Tudományegyetemen”

Szekciók

 1. B Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia (A medicina biomolekuláris alapjai II.)
 2. D Fogorvostudományok
 3. E Egészségtudományok (Epidemiológia, Prevenció, Ápolás, Gondozás, Mentés, Fiziotherápia, Dietetika, Szociális medicina, Egészségügyi ismeretterjesztés etc.)
 4. É Élettan, Kórélettan, Alkalmazott fiziológia, Transzlacionális medicina
 5. F Farmakológia
 6. G1 Gyógyszerészeti tudományok 1 - Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
 7. G2 Gyógyszerészeti tudományok 2 - Gyógyszerkémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
 8. G3 Gyógyszerészeti tudományok 3 - Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás
 9. G4 Gyógyszerészeti tudományok 4 - Fizikai-kémia, számítógépes kémiai modellezés
 10. K1 Konzervatív klinikai orvostudomány I. (Csecsemő- és gyermekgyógyászat, Nephrológia, Pulmonológia, Kardiológia, Szülészet és nőgyógyászat)
 11. K2 Konzervatív klinikai orvostudomány II. (Neurológia, Pszichiátria, Gasztroenterológia, Endokrinológia, Laboratóriumi diagnosztika, Képalkotó diagnosztika, Nukleáris medicina, Sugárterápia)
 12. K3 Konzervatív klinikai orvostudomány III. (Reumatológia, Infektológia, Klinikai immunológia, Hematológia, Onkológia, Bőrgyógyászat)
 13. M Molekuláris biológia, Fejlődésbiológia, Genetika, Bioinformatika, Genomika (A medicina biomolekuláris alapjai III.)
 14. O1 Operatív klinikai orvostudomány I. (Mellkas és hasi sebészet, Szívsebészet, Urológia, Kísérletes sebészet, Szájsebészet)
 15. O2 Operatív klinikai orvostudomány II. (Szülészet és nőgyógyászat, Bőrgyógyászat, Traumatológia, Ortopédia, Idegsebészet, Szemészet, Fül-orr-gégészet, Plasztikai sebészet)
 16. O3 Operatív klinikai orvostudomány III. (Aneszteziológia és intenzív terápia, Sürgősségi betegellátás, Migrációs és műveleti medicina)
 17. P Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi orvostan (A medicina biomolekuláris alapjai IV.)